jquery焦点图代码 仿今日头条首页幻灯片代码

聪明女人 2019-11-19 790 阅读

特效描述:利用jQuery实现 仿今日头条 首页幻灯片 代码,利用jQuery实现仿今日头条首页幻灯片代码

代码结构

1. 引入CSS

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/main.css" />

2. 引入JS

<script src="js/jquery-1.10.2.js"></script>

<script type="text/javascript" src="js/jquery.easing.min.js"></script>

<script type="text/javascript" src="js/main.js"></script>

3. HTML代码

<div class="ag7-main">
<div class="ag7-bannerslide">
<ul class="slidebox">
<li><a href="#"><img src="picture/a1.png"></a></li>
<li><a href="#"><img src="picture/a2.png"></a></li>
<li><a href="#"><img src="picture/a3.png"></a></li>
<li><a href="#"><img src="picture/a4.png"></a></li>
</ul>
<div class="slideinfo">
<div class="slidetitle">
<h2></h2>
</div>
<div class="slidelist">
<ul>
<li data-h1="Picture information 1">动物</li>
<li data-h1="Picture information 2">风景</li>
<li data-h1="Picture information 3">户外</li>
<li data-h1="Picture information 4">汽车</li>
</ul>
<span class="mask"></span>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div style="text-align:center;margin:-80px 0; font:normal 14px/24px 'MicroSoft YaHei';color:#ffffff">
</div>

演示地址下载地址

最新游戏